Folkemusikk i Østfold

Tone Holte. Fotograf: Morten Brunslid

Tone Holte. Fotograf: Morten Brunslid

Østfold har i likhet med resten av landet lange tradisjoner innen folkemusikk. Folk i Østfold har som mennesker i resten av landet sunget. Tone Holte i Østfold musikkråd jobber med å opprette en kunnskapsressurs innenfor folkemusikk i Østfold.

Østfold er ikke akkurat et fylke som stikker seg frem når det er snakk om folkemusikk. Men det finnes folkemusikk også i Østfold. Tone Holte i Østfold musikkråd samler inn sanger og musikk fra Østfold.
– Det finnes mer en kanskje folk tror, fordi de ikke tenker over det. Folkemusikk er et veldig stort begrep og et begrep vi ikke bruker så mye i Østfold. Men hvis jeg sier sanger som folk sang og som vi fortsatt synger, så begynner folk å forstå.

Mye materiale
Sanger som folk har lært av sine foreldre og de igjen av sine, er sanger som Østfold musikkråd er interessert i.
– Vi har fått inn ganske mye materiale, men vi er interessert i få inn flere sanger. Min jobb er veldig mye å ta vare på det vi har fått inn, men hvis noen har ting liggende er vi veldig interessert i få tak i det. All musikk er spennende.

Lokale varianter
Det bør ikke nødvendigvis være sanger som handler om Østfold, men lokale varianter av sanger som ble sunget over hele landet. En ballade kan finnes i flere varianter rundt om i landet. Det er mye folkemusikk som kanskje ikke oppfattes som akkurat det.
Folkemusikken i Norge har hentet inspirasjon fra flere kilder, både fra Europa og Norden. Sanger og danser har vandret fra distrikt til distrikt, blitt tatt opp lokalt og tilsatt stedets egenart.

Lete
Ingunn Skjelfoss fra Hobøl begynte å lete etter folkelige viser i Østfold rundt år 2000, og hun kom over mye spennende. Tone Holte har tatt over dette arbeidet.
Østfold musikkråd har i dag lydopptak av rundt 600 sanger, og omtrent 1500 tekster.
– Vi har dessverre en del tekster som vi ikke aner hvordan folk sang, så det blir noen gledelige overraskelser når det dukker opp noen som kan melodien.
Også dansemusikk finnes i arkivet til Østfold musikkråd, musikk som ble brukt til dans.

Håndskrevne
Komponisten Ludvig Mathias Lindemann samlet i 1868 inn 60 håndskrevne noter fra Østfold.
– Det er et veldig spennende materiale. Han skrev ned noter. Han var mest opptatt av melodiene. Det er litt synd at han bare skrev ned et vers av sangene som vi vet var lange ballader. Han tenkte i sin tid at disse tekstene kan jo folk uten å tenke på muligheten om at dette kom til å gå i glemmeboken.