Søker etter kategorien "Alderdommen"

Vis sang Ned i dalen // Ned i dalen der hvor elven gjør en bue, mellom granene en liten hytte står

Vis sang Ned i dalen // Ned i dalen der hvor elven gjør en bue, mellom granene en liten hytte står [lydopptak]

Vis sang Ned i dalen // Ned i dalen der hvor elven gjør en bue, mellem granene en liten hytte står


Nytt søk