Søker etter kategorien "Barne- og ungdomstida"

Vis sang // Sjutton år tror jag vist at jag var litan flicka så munter og så glad.

Vis sang Barndommens dage // I barndommens dage, så glade vi går med roser på smilende kinn

Vis sang Det var andre tider den gang // Det var andre tider den gang du og jeg var små, ja, tidene forandrer seg, så rart å tenke på. [lydopptak]

Vis sang Gamle spinett // I mitt barndsomshjem er alt som være skal [lydopptak]

Vis sang I barndommens dage // I barndommens dage så glade vi går med roser på smilende kinn

Vis sang Jim, Jonny og Jonas // Nu synker solen i havet og tenner himlen i brann

Vis sang Lillebror // Han har ligget mange dager trett og mager, Lillebror.

Vis sang Norges Ungdom // Norges Ungdom, store maal, Hav Wilje fast som Staal.

Vis sang Til gamle tider // Til gamle tider står min hu og til den kjendte egn

Vis sang Tre trallende jenter // Der gingo tre jentor i solen, på vegen vid Lindane Le, de svengde, de svepte med kjolen, og trallade alla de tre [lydopptak]

Vis sang Ungdommens Dag // Ak, du Ungdoms Skjønne Dage, Skjy bør ei din Himmel jage!


Nytt søk