Søker etter kategorien "Fengselsvise"

Vis sang // Å hvor jeg minnes mitt hjem og min moder [lydopptak]

Vis sang Älfsborgvisan // Den blomsterprydda gondolen gled [lydopptak]

Vis sang Elfsborgvisen // Den blomsterklædte gondolen gled henover Elfsborg bølge ned

Vis sang Elfsborgvisen // Den blomsterkledte gondolen gled henover Elfsborgs bølger ned [lydopptak]

Vis sang Elvsborgvisen // Den blomsterkledte gondolen gled henover Elfsborgs bølger ned [lydopptak]

Vis sang En sang // Langt inne i granskogen ligger min hytte dekket av granbar og mose og lav

Vis sang Fangen på Akershus // Her sitter jeg stakkar, kroket og grå, bak festningens mur og stein

Vis sang Fangen på Elfsborg // Den blomsterklædte gondolen gled så saktelig på Elfsborgbølgerne

Vis sang Sonja // Dødsens stille hviler fengselsgården i vinteraftenens dype dryss av sne


Nytt søk