Søker etter kategorien "Folkevise"

Vis sang Dalebu Jonson // Aa Dalebu Jonsom han rider i Kongens Gaard. Hver evige garstaur bar Kjæmpehuver paa

Vis sang En vise // Aa kjøre vatten og kjøre ved aa kjøre tømmer over heia aa kjøre vad den kjøre vil jeg kjører jenta mi eia


Nytt søk