Søker etter kategorien "Naturlyriske viser"

Vis sang // Langt inne i skogen ved sjøen den blanke ligger min hytte i fred så fritt [lydopptak]

Vis sang // Når nattens timer er forbi og borte Stjerners hær [lydopptak]

Vis sang // Jeg gikk meg ut en sommerdag at høre fuglesang som hjeret kunne vøre [lydopptak]

Vis sang // Fugle synger blomster dufter grøn er atter skog og vang

Vis sang // Mellem granskov og li mellem furu og sti.

Vis sang // Det vokste en lilje ved grantreets rot i skogen i mos og i lyng. [lydopptak]

Vis sang Aftenklokker // Aftenklokkers spede klang de bringer budskap ved sin sang, at dagen atter er forbi nå er det hvilens tid. [lydopptak]

Vis sang Aftonklockor // Aftonklockors sprøda ljud kring neijden vida bär ett bud

Vis sang Av stad til fjell // Av stad til fjell og fri natur frå travle tun og tronge bur.

Vis sang Blå hav // Blå hav, skjønare syn enn du vet jeg ei av [lydopptak]

Vis sang Blåklokker // Solens stråler spiller muntert over gressets dugg [lydopptak]

Vis sang Blåveisen // Sakte går de to i lien, mor og datter trin for trin. [lydopptak]

Vis sang Den visne viol // Du spørger min dreng, hva jeg vil med den visne viol?

Vis sang Det lysnet i Skogen // Det lysnet i Skogen da ilte jeg frem snart stod jeg hvor bakkestupet skrånet

Vis sang Det suser i skogen // Tunge og ensomme dager når jeg føler meg fremmed i den larmende by.

Vis sang Ekko // Saa deilig svarer fra ekkos mund

Vis sang En liten blåveis // Sakte går de to i lien. Mor og datter trin for trin. [lydopptak]

Vis sang En liten fågel! // En liten fågel satt engång och sjöng i furuskog

Vis sang En sang // Det vokste en lilje ved grantreets rot i skogen i mos og lyng.

Vis sang En vise // Hvor skal jeg finde mig en pike, som ren som markens liljer smaa

Vis sang Eventyrland // Høyt over tause fjorden. Høyt over brusende hav. [lydopptak]

Vis sang Fjellenes land // I midnattsolens land det skjønenste jeg vet, når jeg på fjellets topp har vandret opp.

Vis sang Fuglevise // Det er vårlig i skogen det spretter og gror. og sangen vi hører er fuglenes kor. [lydopptak]

Vis sang I en søt liten hytte ned ved sjøn // Hun: Det hjem som passer best for mig, blir nok en del for dyrt for deg.

Vis sang I min egen drømmeverden // Alt vakkert som jag drømt jag har i hjertet gjømt: Det fins en bild av lykkan som aldrid jag har glømt.

Neste >>>


Nytt søk