Søker etter kategorien "Nidvise"

Vis sang Si mig hvem du omgåes // Kvinder bruker list både først og sist det er likså sant som det er trist


Nytt søk