Søker etter kategorien "Rallarvise"

Vis sang // Je nedeverguttar(?) nu børjar det gå ut, nu går jeg hjem og kler meg og må aldri mer gå ut [lydopptak]

Vis sang Blant de svarta fjellan // Blant de svarta fjellan uppi høga nord vars de villa fossar styrta seg mot fjord

Vis sang Den svenske rallar // Tyss, hør et drønn i det fjerne, høre du rallarens sang

Vis sang En rallare från Södra Sverige kom // En rallare från Södra Sverige kom han fria til en flicka Cecilia hette hon [lydopptak]

Vis sang Ja hime i mine lande // Ja hime i mine lande kaller de meg en kølakoll de fem hundre dalar dem har jeg drøkki opp [lydopptak]

Vis sang Jeg er en slusk // Jeg er en slusk, javel, hvem bryr seg veil om det [lydopptak]

Vis sang Jeg er en slusk // Jeg er en slusk, javel, hvem bryr seg veil om det [lydopptak]

Vis sang Jeg er en slusk // Jeg er en slusk javel hvem bryr seg vel om det, nei min ferd det har du jo ikke noe med [lydopptak]

Vis sang Rallarliv // I Telemarkens egn en bane vi skal trekke

Vis sang Rallarsang // Ved Aangermanselvem ved Daler og Sig. En arbeiderskare vil bygge en vei

Vis sang Rallarvise // Nei jag sjunga vil før er en liten sång, den har trøstet meg i livet mången gång

Vis sang Vise on Bergensbanen // Blandt vildeste fjelde i ødeste tragt en bane fra Bergen vi ferdig har lagt. [lydopptak]


Nytt søk