Søker etter kategorien "Revyvise"

Vis sang Ekteskap og andre skap // Det bynner så smaat med: De møtes i selskap og der kommer kjendskap og venskap i stand. [lydopptak]

Vis sang En underlig hendelse // Ned ved Youngstorgets basar bodde der et ektepar

Vis sang Jens Pedersen - Middel mot kalde føtter // Jens Pedersen han gikk en dag til doktorn for å bli helbredet for et slemt og varig men [lydopptak]

Vis sang Med utenlandsk snitt // Som du ser har jeg fått et sånt utenlandsk snitt for så mange slags utlendinger det er her i Norge.

Vis sang Middel mot kolde føtter // Jens Pedersen han gikk en dag til doktorn for at bli helbredet for et slemt og varig men [lydopptak]

Vis sang Når det kommer en båt med bananer // Nu i mang, lange år har vi hatt så trange kår, uten smil og uten sang, uten begerklang. [lydopptak]

Vis sang På en bondegård i Lunde // Til en koslig bondegård i Lunde kom en reisende sent en kveld

Vis sang På Yongtorvets basar // Ned på Yongstorvets basar bodde der et ektepar, de var skikkelig og bra det må man kalle

Vis sang Skatten min // Så høyt i kurs står hver bondedatter, hos ligningsnevnda vår da især.

Vis sang Strø nogen roser! // Vi skal være venlige og snilde mot hverandre, lærte jeg da jeg var som så av mor.

Vis sang Svigermor og Evensen // Som vognmann har jeg satt så mangen drabelig rekord men nå var gampen blitt så gammal at jeg nesten gikk og skøv'n [lydopptak]

Vis sang Verdens største idiot // Til en kos'lig bondegård i Lunde, kom en reisende en sildig kveld. [lydopptak]

Vis sang Verdens største idiot // Til en koselig bondegård i Lunde, kom en reisende en silde kveld.

Vis sang Vognmann Hansen! // Som vognmann har jeg satt så mangen drabelig rekord men nå var gampen blitt så gammal at jeg nesten gikk og skøv'n


Nytt søk