Søker etter kategorien "Soldatsanger"

Vis sang // Naar alle skulde være Herre hvem skulde da være Hande?

Vis sang Blås i honn // Blås i honn og en Gud ved vår side, det er menneskenes paradis. En til de sort se hvor surt han marsjerer, men jeg bruker mitt eget vis. [lydopptak]

Vis sang Ein nordlandsk soldatsang // Vi e no saa grønn, aa glup, aa frydfull til sinns,

Vis sang Fra forrige verdenskrig // Mor, er det mor og hvor jeg er trett. Mor, å du kjære, jeg tror du har gredt. [lydopptak]

Vis sang Gardermomarsjen // Hør, mine kamerater, i fjerde kompani, når chefen det tillader en sang vi stemmer i.

Vis sang Har de set en real rekrut // Har de set en real rekrut

Vis sang I lunden den mørke // I lunden den mørke ved skovkildens veldsitter krigsmann med pike på fang.

Vis sang Ja søtten år det er i dag siden jeg i krigen var // Ja søtten år det er i dag siden jeg i krigen var [lydopptak]

Vis sang Kom lytt til mitt ord du som lever i freden // Kom lytt til mitt ord du som lever i freden. Ofre en tanke på alle de menn. som ute i krigen skummelt seg vånder. [lydopptak]

Vis sang Krigens offer // Langt borte i et fremmed land der sto to søsken små

Vis sang Krigssang // Kom brødre det er herrferd i kamp at gaa

Vis sang Mor! er det mor? // Mor! er det mor? Aa hvor jeg er træt. Mor, aa du kjære jeg tror, du har grædt. [lydopptak]

Vis sang Soldaten // Søster, du må holde vakt, jeg er redd den mørke natt

Vis sang Soldaten han gangar seg i stallen // Soldaten han gangar til i stallen inn og legger salen på gangeren grå [lydopptak]

Vis sang Soldaten han gangar seg i stallen inn // Soldaten han gangar seg i stallen inn og legger salen på gangeren grå [lydopptak]

Vis sang Soldatens lengsel // Tordnen fra kanonen stilnes for i dag, slagmarken er øde å forlatt. [lydopptak]

Vis sang Soldatens lengsel // Torden fra kanoner, stille for i dag. Slagmarken er øde og forlatt.

Vis sang Soldatens lengsel // Tordnen fra kanonen stilnes for i dag, slagmarken er øde å forlatt.

Vis sang Soldatens siste syn // Mor, er det mor og hvor jeg er trett

Vis sang To søsken // Langt ute i et fremmed land, der satt to søsken små, å speidet i mot ruten opp mot den himmelen blå [lydopptak]

Vis sang Ute i lunden så fager merket han dødens gru // Ute i lunden så fager merket han dødens gru [lydopptak]


Nytt søk