Søker etter kategorien "Tralling"

Vis sang Guri Fyka // [lydopptak]

Vis sang Stubb // Nå trilla gjøa over låven - uklart [lydopptak]

Vis sang Stubb // Tralling [lydopptak]

Vis sang Trall // Tralling [lydopptak]

Vis sang Tralling polka // [lydopptak]

Vis sang Vise om jente med treben // [lydopptak]


Nytt søk