Søker etter kategorien "Vandreviser og marsjsanger"

Vis sang // Hallo! Kamerater! paa marschen lang, for rullan gaa, for rullan gaa, vi alle istemmer saa glade en sang.

Vis sang Sanger-march // Nu fremad frem lyder sangerens rop, når skogen er kledt i vårens lyse dragt.

Vis sang Vandringsmenn synger // Oss kan du møtepå all verdens stier, vår fot har trådt på alle merkers muld.


Nytt søk