Søker etter kategorien "Viser om aktuelle personer"

Vis sang Gjest Baardsen // O kom, vil I høre den visen om Gjest, den er ikke laget for lensmann og prest.

Vis sang Stenka Rasin // Ut fra øens lune rede ut i Volgas brede favn [lydopptak]


Nytt søk