Søker etter kategorien "Viser om aktuelle personer"

Vis sang Gjest Baardsen // O kom, vil I høre den visen om Gjest, den er ikke laget for lensmann og prest.

Vis sang Napoleon // Napoleon den store kriger som du og jeg og alle vet [lydopptak]

Vis sang Stenka Rasin // Ut fra øens lune rede ut i Volgas brede favn [lydopptak]

Vis sang Volga // Frem fra øens lune rede, ut i Volgas brede favn


Nytt søk