Søker etter kategorien "vals"

Vis sang Assmunderödvalsen //

Vis sang Åttiåringen (vals) //

Vis sang B-dur-Valsen //

Vis sang En afton vid Idefjorden //

Vis sang Gammel vals fra Idd //

Vis sang Haldenvalsen //

Vis sang Heggeli-valsen //

Vis sang Jul i Spelmannstua (vals) //

Vis sang Karl XII:s Vals //

Vis sang Karl XII:s Vals //

Vis sang Kyssen (vals) //

Vis sang Langt fra hjemmet (vals) //

Vis sang Lisbeths vals //

Vis sang n'Hilmar //

Vis sang Prinsevalsen i versjon fra Idd //

Vis sang Salomos vals (prinsevalsen) //

Vis sang Små "fossefall"-vals //

Vis sang Spelmansvals från Näsinge //

Vis sang Torpens vals //

Vis sang Tråer'n //

Vis sang Vals //

Vis sang Vals //

Vis sang Vals //

Vis sang Vals af G. Davidsen //

Vis sang Vals efter Artur Lundberg, Hogdal //

Neste >>>


Nytt søk