Tittel er ikke oppgitt.

Første linje: Hvorfor skal menneskene streve? De kan da ikke mere enn leve

Kategori: Stev Vis flere av denne kategori

Opprinnelse: Fredrikstad

Denne har vi fått av Eva Nordby Hansen.

Tekst finnes ved Østfold Musikkråd.

Lydopptak finnes ved Østfold Musikkråd.


Nytt søk