Tittel: Fanitullen

Første linje: I hine hårde dage da ved øldrikk og svir hallingdølens knivblad asd løst i hans slir.

Kategori: Slåttestev Vis flere av denne kategori

Opprinnelse: Trømborg

Denne har vi fått av Olga Ruud. Olga Ruud er oppvokst i Skiptvedt og flyttet senere til Trømborg.

Tekst finnes ved Østfold Musikkråd.

Lydopptak finnes ved Østfold Musikkråd.


Nytt søk