Tittel er ikke oppgitt.

Første linje: På bakken min broder er vanskelige kår sto jeg der med mine kanoner

Kategori: Sosial ulykke, tiggerviser Vis flere av denne kategori

Opprinnelse: Råde

Denne har vi fått av Julie Kristiansen Slangsvold. Julie var budeie på gården Strømshaug i Råde.

Tekst finnes ved Østfold musikkråd.

Lydopptak finnes ved Østfold musikkråd.


Nytt søk